خدمات

شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع‌ساز

به عنوان یکی از برجسته‌ترین سازندگان چراغ خودرو در خاورمیانه، جمع‌ساز گستره وسیعی از محصولات را برای سیستم روشنایی خودرو عرضه می‌کند. در کارنامه جمع‌ساز، چراغ‌های استانداردی را برای خودروسازان و همچنین مصرف‌کنندگان بازار خواهید یافت که همگی با بهترین کیفیت قطعات یدکی عرضه می‌شوند تا نور بهتر، عمر بیشتر و ظاهر زیباتری را برای خودروی شما فراهم سازند.

طی بیش از 20 سال تجربه، جمع‌ساز تبدیل به یکی از سرآمدان صنعت چراغ خودرو شده است به‌طوری‌ که بیش از 150 محصول برای سطح متنوعی از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین‌المللی طراحی و تولید می‌شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آن‌ها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین‌المللی طراحی و تولید می‌شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آن‌ها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین‌المللی طراحی و تولید می‌شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می‌شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می‌شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند. از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند.